RSS

Category Archives: ΣΕΛΜΑΝ

Η ΣΕΛΜΑΝ κλείνει το εργοστάσιό της στο Βασιλικό – Στο δρόμο 174 εργαζόμενοι (και ένα σχόλιο)


Από τον Οικοδόμο

Την οριστική διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου στο Βασιλικό Χαλκίδας στις 8 Φεβρουαρίου 2013, και την απόλυση των 174 εργαζομένων αποφάσισε η Σέλμαν. Οι λόγοι που οδήγησαν την εταιρεία σε αυτή την απόφαση, όπως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση είναι οι εξής:

1. ο δραµατικός περιορισµός της δραστηριότητάς της, απότοκος της κατακόρυφης µείωσης παραγγελιών κατά 26% το εννεάµηνο του 2012 σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2011 και κατά 46% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2010.

2. η ραγδαία αύξηση της τιµής των βασικών α’ υλών και συγκεκριµένα της ξυλείας κατά 20%, λόγω διπλασιασµού της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης και στροφής των καταναλωτών στη χρήση ξυλείας για θέρµανση. Αντίστοιχα η τιµή της κόλλας, που αποτελεί τη δεύτερη βασική α’ ύλη µας αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση µε το 2011.

3. η ραγδαία αύξηση των επισφαλειών του τρέχοντος έτους, που ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 8 % του κύκλου εργασιών µε αυξητική τάση και η αδυναµία εξεύρεσης ικανοποιητικού αριθµού αξιόχρεων πελατών.

4. η διαρκής σώρευση ζηµιών των τελευταίων ετών, που έχουν ξεπεράσει τα 125.000.000 ευρώ.

5. η έλλειψη παραγγελιών για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα στα προϊόντα που παράγει το εργοστάσιο στο Βασιλικό και ειδικότερα, στα προϊόντα πάγκων, πορτακίων, µελαµινών και µοριοσανίδας, ως αποτέλεσµα της διαρκούς πτώσης της οικοδοµικής δραστηριότητας κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 70% σε σχέση µε το έτος 2011.

6. η αδυναµία επίτευξης συµφωνίας µε το Σωµατείο των εργαζοµένων του εργοστασίου Βασιλικού για προσαρµογή του υψηλού µισθολογικού κόστους στα νέα δεδοµένα, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα επίσης υψηλό, έως απαγορευτικό, κόστος παραγωγής.


7. η αδυναµία εφαρµογής ενός συστήµατος εκ περιτροπής εργασίας στο εργοστάσιο Βασιλικού, ωσότου οι τιµές των α’ υλών επανέλθουν στα συνήθη επίπεδα και αυξηθούν οι παραγγελίες.

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζοµένων, που απασχολούνται στην εγκατάσταση του Βασιλικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ο αριθµός των οποίων σήµερα ανέρχεται σε 174 άτοµα. Οι καταγγελίες των συµβάσεων εργασίας θα πραγµατοποιηθούν στις 08.02.2013 µε την τήρηση εκ µέρους της εταιρείας όλων των νόµιµων προϋποθέσεων που επιβάλλει ο Ν. 1387/1983 (Έλεγχος Οµαδικών Απολύσεων και άλλες διατάξεις).


Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Σέλμαν ενηµερώνει τους πελάτες και συνεργάτες της ότι και µετά τις 8.02.2013 θα συνεχιστεί κανονικά η βιοµηχανική παραγωγή, διακίνηση και εµπορία των προϊόντων της µέσω των γραφείων και της έκθεσής της στην Αθήνα, του εργοστασίου και των αποθηκευτικών χώρων της στη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής, του υποκαταστήµατος και των αποθηκών της στη Θεσσαλονίκη και των λοιπών εταιρειών του Οµίλου.

Τονίζεται επίσης ότι η διακοπή λειτουργίας των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων Βασιλικού Χαλκίδας θα έχει οριακά αρνητική επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΣΕΛΜΑΝ και κατ’ επέκταση στα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου κατά 0,5 εκατ. ευρώ περίπου στην χρήση του 2013. Συγκεκριµένα, αρνητική επίδραση αναµένεται κυρίως λόγω του κόστους των αποζηµιώσεων απόλυσης του προσωπικού και θετική επίδραση λόγω του µειωµένου εργατικού κόστους. Όσον αφορά τις επόµενες χρήσεις, εκτιµάται, ότι θα υπάρξει θετική επίδραση κατά 5,5 εκατ. ευρώ περίπου ανά έτος κυρίως λόγω του µειωµένου εργατικού κόστους.


 
(Σχόλιο Οικ.) Oι υπογραμμίσεις είναι του ιστολογίου. Είναι κάτι περισσότερο από προφανές πως τόσα χρόνια που ο βιομηχανικός κολοσσός ΣΕΛΜΑΝ συσσώρευε τεράστια κέρδη από τις συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις του (λόγω της έκρηξης της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και των εξαγωγών), το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων δεν καθιστούσε «υψηλό, έως απαγορευτικό, το κόστος παραγωγής». Είναι προφανές επίσης πως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εργοδοσίας, για μια ακόμα περίπτωση εργοστασίου που κλείνει οι ευθύνες μεταφέρονται στους εργαζόμενους (διαβάστε ΕΔΩ ανακοίνωσή τους και ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του εργοστασίου και τι απαιτήθηκε από τους εργαζόμενους) που δεν συναινούν σε ένα σύστημα «εκ περιτροπής εργασίας» μέχρι (άκουσον! άκουσον!) «οι τιµές των α’ υλών επανέλθουν στα συνήθη επίπεδα και αυξηθούν οι παραγγελίες.»!! Όμως δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια. Το κλείσιμο του εργοστασίου στο Βασιλικό μόνο προσωρινά θα επηρεάσει αρνητικά τα «οικονομικά αποτελέσματα» της ΣΕΛΜΑΝ κι αυτό εξαιτίας… του κόστους των αποζημιώσεων των εργαζομένων (πάλι φταίνε οι εργαζόμενοι!). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας σύντομα θα υπάρξει «θετική επίδραση».

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Η ΣΕΛΜΑΝ  κλείνει ένα  εργοστάσιο του ομίλου της επειδή με αυτόν τον τρόπο θα έχει περισσότερα κέρδη ο όμιλος. Τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωσή της για «ευθύνες» των εργαζομένων στο εργοστάσιο, είναι φτηνές δικαιολογίες-«επιχειρήματα» στη βρώμικη προπαγάνδα της τρικομματικής συγκυβέρνησης και  των καθεστωτικών ΜΜΕ και παράλληλα στάχτη στα μάτια αυτών που δεν θέλουν ή δεν μπορούν ακόμα να καταλάβουν τη σκληρή αλήθεια: ο μόνος δρόμος που ακολουθεί το κεφάλαιο είναι αυτός του δικού του συμφέροντος, του μεγαλύτερου κέρδους. Οι εργάτες αποτελούν απλά την καύσιμη ύλη στις μηχανές του. Οικοδόμος.